GỌI 0866-516-266
THEO DÕI CHÚNG TÔI
Top

Ông Lê Chí Phúc

  /    /  Ông Lê Chí Phúc
Ông Lê Chí Phúc

Tổng Giám Đốc của SGI Capital

  • Ông Lê Chí Phúc là Tổng Giám Đốc của SGI Capital từ năm 2013. Trong 7 năm từ 2013 đến nay, danh mục đầu tư ủy thác đã đạt tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với thị trường. Trước khi gia nhập SGI Capital, ông Phúc quản lý danh mục đầu tư hơn 40 triệu USD tại quỹ IPAAM với mức tăng ấn tượng 61%/năm trong giai đoạn 2008-2009 và từng giữ nhiều chức vụ quản lý trước đó trong VNDirect và quỹ IPAAM.
  • Ông Phúc tốt nghiệp cao học Quản lý chiến lược tại đại học Tilburg, Hà Lan và MBA tại đại học Greenwich, UK.