CALL 0866-516-266
FOLLOW US
Top

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh

  /  Ông Đỗ Ngọc Quỳnh

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh

Tổng giám đốc VNDIRECT

  • Ông Quỳnh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Ông Quỳnh có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và là người gắn bó với thị trường trái phiếu tại Việt Nam từ những ngày đầu.
  • Ông từng giữ các chức vụ quan trọng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) như Phó giám đốc Ban Nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, Tổng giám đốc BIDV International Hongkong, Giám đốc Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ. Ngoài ra, ông Quỳnh là một trong các sáng lập viên đầu tiên của Diễn đàn thị trường trái phiếu Việt Nam từ năm 2006 và Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) từ năm 2009. Ông giữ chức vụ Tổng thư ký của VBMA từ năm 2009 đến nay.
  • Ông Quỳnh chính thức đảm nhận chức vụ Quyền Tổng giám đốc tại VNDIRECT từ ngày 15/01/2020.

Học vấn

Đại học Ngoại Thương Hà Nội
Chuyên ngành Kinh Tế Đối Ngoại

Chức vụ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Giám đốc Ban Nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ
BIDV International Hongkong
Tổng giám đốc
Diễn đàn thị trường trái phiếu Việt Nam - 2006 và Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) - 2009
Sáng lập viên đầu tiên
Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) - 2009 -2020
Tổng thư ký
VNDIRECT - 2020
Quyền Tổng giám đốc
Sorry, no posts matched your criteria.

User registration

You don't have permission to register

Reset password