CALL 094-238-6611
FOLLOW US
Top

Ông Lê Chí Phúc

  /  Ông Lê Chí Phúc

Ông Lê Chí Phúc

Tổng Giám Đốc SGI Capital

  • Trong 7 năm ông Phúc điều hành SGI Capital từ 2013 đến nay, danh mục đầu tư ủy thác đã đạt tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với thị trường.
  • Trước khi gia nhập SGI Capital, ông Phúc quản lý danh mục đầu tư hơn 40 triệu USD tại quỹ IPAAM với mức tăng ấn tượng 61%/năm trong giai đoạn 2008-2009 và từng giữ nhiều chức vụ quản lý trước đó trong VNDirect và quỹ IPAAM.
  • Ông Phúc tốt nghiệp cao học Quản lý chiến lược tại đại học Tilburg, Hà Lan và MBA tại đại học Greenwich, UK.
Sorry, no posts matched your criteria.