CALL 0866-516-266
FOLLOW US
Top

Ông Mạc Quang Huy

  /  Ông Mạc Quang Huy

Ông Mạc Quang Huy

Tổng Giám đốc MSI

  • Ông Mạc Quang Huy là Tổng Giám đốc của MSI từ tháng 01/2013. Ông Huy là một chuyên gia tài chính với trên 19 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính và ngân hàng đầu tư. Ông Huy có 09 năm kinh nghiệm làm việc tại KPMG Việt Nam và Anh Quốc (1996-2005) với tư cách là Giám đốc Kiểm toán các ngân hàng và Giám đốc Cao cấp phụ trách mảng Tư vấn tài chính của KPMG Việt Nam. Từ 2005 tới 2010, Ông Huy đảm nhiệm nhiều vị trí cao cấp tại các ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới như Lehman Brothers, Nomura tại Nhật Bản và Australia. Giai đoạn từ 2010-2012, Ông là Phó Tổng Giám đốc trực tiếp tham gia điều hành mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và sau đó phụ trách mảng Dịch vụ Chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long (TLS).

Học vấn

Harvard University
Section UX & UI design (2008)

Chức vụ

Hiệp hội Chứng khoán và Đầu tư Công chứng Anh Quốc (MCSI)
Hội viên
Hội Kế toán viên Công chứng Anh Quốc (ACCA)
Hội viên
Ủy ban Cố vấn ACCA tại Việt Nam (nhiệm kỳ 2014-2015)
Phó Chủ tịch
Ủy ban Cố vấn ACCA tại Việt Nam (nhiệm kỳ 2014-2015)
Phó Chủ tịch
MSI
Tổng giám đốc
Sorry, no posts matched your criteria.

User registration

You don't have permission to register

Reset password