CALL 0866-516-266
FOLLOW US
Top

Ông Nguyễn Mạnh Hiền

  /  Ông Nguyễn Mạnh Hiền

Ông Nguyễn Mạnh Hiền

Tổng Giám Đốc công ty SCS Global Audit

  • Ông Nguyễn Mạnh Hiền hiện đang là Tổng Giám Đốc công ty SCS Global Audit .
  • Ông Hiền có trên 20 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán và kiểm toán, hệ thống quản trị, hệ thống thông tin.
  • Ông Hiền là người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về IAS/IFRSs.
  • Ông Hiền thường xuyên tham gia các khoá đào tạo chuyên môn của AFA với tư cách Giảng Viên Cao cấp

Chức vụ

Công ty SCS Global Audit
Tổng giám đốc
AFA Capital
Giảng viên cao cấp
Sorry, no posts matched your criteria.

User registration

You don't have permission to register

Reset password