CALL 0866-516-266
FOLLOW US
Top

Ông Nguyễn Minh Tuấn

  /  Ông Nguyễn Minh Tuấn

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Tổng Giám Đốc của AFA Capital

Ông Nguyễn Minh Tuấn là Tổng Giám Đốc của AFA Capital từ tháng 10/2020. Ông Tuấn là một chuyên gia tài chính ngân hàng với trên 19 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tự doanh ngoại hối, vàng, sản phẩm phái sinh và ngân hàng đầu tư. Ông Tuấn có 09 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Techcombank ( 2002-2011) với tư cách là Trưởng Phòng Kinh Doanh Ngoại Hối. Từ năm 2011 tới 2018, Ông Tuấn đảm nhiệm vị trí Giám Đốc Trung Tâm Nguồn Vốn, Vàng và Sản phẩm Phái Sinh của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong, Ông là người trực tiếp tham gia triển khai nghiệp vụ kinh doanh vàng vật chất và xây dựng hệ thống Egold của ngân hàng Tiên Phong.

Học vấn

Trường Đại học Tổng hợp Otto von Guericker - Cộng hoà Liên Bang Đức
Thạc sỹ Khoa Học MSc - 2007

Chức vụ

Hiệp Hội Kế Toán Quản Trị Công Chứng Australia (CMA)
Hội Viên
Các dự án của WB, ADB, JICA, AFD, EU, các ngân hàng và doanh nghiệp trong nước.
Giảng viên cao cấp
AFA Capital
Tổng Giám Đốc từ tháng 10/2020

User registration

You don't have permission to register

Reset password