CALL 0866-516-266
FOLLOW US
Top

Ông Hồ Quốc Tuấn

  /  Ông Hồ Quốc Tuấn

Ông Hồ Quốc Tuấn

Giảng viên cao cấp chuyên ngành Tài chính – Kế toán, Đại học Bristol, Anh

  • Ông Hồ Quốc Tuấn hiện là Giảng viên cao cấp (Senior Lecturer), chuyên ngành Tài chính – Kế toán, Đại học Bristol, Anh. Trước khi tham gia giảng dạy ở Đại học Bristol, ông là Kinh tế gia trưởng và chuyên viên phân tích cao cấp của Công ty Chứng khoán Rồng Việt từ 2008 đến 2012. Trước đó, ông Tuấn công tác ở Khối Kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng Eximbank Việt Nam và là giảng viên của Đại học Kinh Tế TP.HCM.  
  • Ông Hồ Quốc Tuấn là Tiến Sĩ Chuyên ngành Kế toán

Học vấn

Đại học Bristol, Anh
Tiến Sĩ Chuyên ngành Kế toán

Chức vụ

Đại học Bristol, Anh
Giảng viên cao cấp chuyên ngành Tài chính – Kế toán
Khối Kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng Eximbank Việt Nam
Kinh tế gia trưởng và chuyên viên phân tích cao cấp
Đại học Kinh Tế TP.HCM - trước 2012
Giảng viên
Sorry, no posts matched your criteria.

User registration

You don't have permission to register

Reset password