CALL 0866-516-266
FOLLOW US
Top

Ông Nguyễn Quang Thuân

  /  Ông Nguyễn Quang Thuân

Ông Nguyễn Quang Thuân

Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty cổ phẩn FiinGroup

  • Ông Nguyễn Quang Thuân hiện là Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty cổ phẩn FiinGroup
  • Từ năm 2008 cho đến hiện tại, ông Tuân đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm TGĐ CTCP FiinGroup (trước kia là StoxPlus) – Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ phân tích dữ liệu tài chính, phân tích ngành và dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam.
  • Ông Thuân từ 04/2007 đên 07/2008 là Chuyên viên Phân tích Đầu tư – Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Holding Asset Management
  • 10/1999 – 03/2007: Trưởng nhóm Tư vấn Giao dịch, Kiểm toán – PriceWaterhouseCoopers (Việt Nam & Sydney, Australia)

Học vấn

Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
Cử nhân Kinh Tế
Đại học New South Wales, Australia
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ

CTCP FiinGroup (trước kia là StoxPlus)
Chủ tịch kiêm TGĐ
Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Holding Asset Management - từ 2007 đến 2008
Chuyên viên Phân tích Đầu tư
PriceWaterhouseCoopers (Việt Nam & Sydney, Australia) - từ 1999 đến 2007
Trưởng nhóm Tư vấn Giao dịch, Kiểm toán
Sorry, no posts matched your criteria.

User registration

You don't have permission to register

Reset password