CALL 094-238-6611
FOLLOW US
Top

Ông Tô Thanh Hiệp

  /  Ông Tô Thanh Hiệp

Ông Tô Thanh Hiệp

CEO SBJ

Họ và tên: Tô Thanh Hiệp

Vị trí công việc hiện tại: CEO SBJ

Bằng cấp chuyên môn:

  • Thạc sỹ Kinh tế tài chính ngân hàng
  • ESCP Europe
  • Cử nhân ngân hàng: ĐH Kinh tế TPHCM
  • Cử nhân kế toán kiểm toán: ĐH Kinh tế TPHCM

Kinh nghiệm làm việc: 20 năm trong lĩnh vực kế toán-tài chính – ngân hàng – ngoại tệ – vàng – phái sinh hàng hoá.

Sorry, no posts matched your criteria.