CALL 0866-516-266
FOLLOW US
Top

Ông Võ Đình Trí

  /  Ông Võ Đình Trí

Ông Võ Đình Trí

Giảng viên Đại học kinh tế HCM và IPAG Business School Paris, Pháp

  • Tiến sĩ Võ Đình Trí hiện đang là Giảng viên Đại học kinh tế HCM và IPAG Business School Paris Pháp. Ông cũng là thành viên Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam (AVSE).
  • Ông Võ Đình Trí là Tiến sĩ – Chuyên ngành Tài Chính, ông đồng thời có chứng chỉ FLMI – LOMA về Bảo Hiểm Nhân thọ

Học vấn

Harvard University
IPAG Business School Paris, Pháp

Chức vụ

Đại học kinh tế HCM và IPAG Business School Paris Pháp
Giảng viên
Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam (AVSE)
Thành viên
Sorry, no posts matched your criteria.

User registration

You don't have permission to register

Reset password