CALL 0866-516-266
FOLLOW US
Top

Phát Động Cuộc Thi Ngành Của Năm

Cuộc Thi Ngành Của Năm

Phân tích ngành là hoạt động nghiên cứu và đánh giá một ngành nghề kinh doanh cụ thể nhằm mục đích có những hiểu biết về điểm đặc biệt của ngành, từ đó đánh giá được những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh doanh trong tương lai. Đây là một bước “không thể bỏ qua” trong đầu tư phân tích, dù phương pháp phân tích của bạn là Top-down hay Bottom-up thì trước khi đầu tư vào một phiếu cổ nào, bạn cần phải hiểu được ngành kinh doanh Của nó là gì, các yếu tố vĩ mô nào có thể ảnh hưởng đến ngành hay mức độ cạnh tranh của ngành ra sao…
Hiểu được tầm quan trọng của ngành phân tích, Hội đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam – VWA tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “Ngành của năm”. Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tạo ra một cơ hội thiết bị dành thực sự cho tất cả những người yêu thích lĩnh vực tài chính – chứng khoán và có cơ sở hạ tầng được ứng dụng những kiến ​​thức đã tích lũy trong đầu tư. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội giúp các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường để có thể học hỏi thêm về ngành phân tích.

Post a Comment

User registration

You don't have permission to register

Reset password