GỌI 0866-516-266
THEO DÕI CHÚNG TÔI
Top
Image Alt

VWA Chứng Nhận

  /  VWA Chứng Nhận

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

LỘ TRÌNH TRỞ THÀNH CWP CERTIFIED WEALTH PLANNER

“CHUYÊN GIA QUẢN LÝ GIA SẢN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN”

AFP –  Thành viên dự bị ​​cấp độ 1

Associate Member 1

Chuyên môn “Lập kế hoạch tài chính

Associate Financial Planner”

Wealth Intellgence

Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản

đầu tư

AWP –  Thành viên dự bị cấp độ 2

Associate member 2

Chuyên môn “Phân tích & lập kế hoạch đầu tư 

Associate Wealth Planner”

MAI – Macroeconomoics Analysis

for Investment

Phân tính kinh tế vĩ mô ứng dụng

trong đầu tư

CGBA – Certified Global business

Analyst

Phân tính tài chính và kinh doanh

toàn cầu

CWP – Thành viên chính thức

Full Member

Chuyên gia “Quản lý gia sản được chứng nhận 

Certified Wealth Planner”

Bất động sản đầu tư

Thuế & Bảo Hiểm

Quản lý danh mục đầu tư

Associate Financial Planner (AFP): Wealth Intelligence “Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư”

AFP “Associate Financial Planner” là thành viên dự bị cấp độ 1 (Associate Member 1), chuyên môn “Lập kế hoạch tài chính – Associate Financial Planner”, cấp nền tảng do Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisors) – VWA) thiết lập và công nhận. 

Wealth Intelligence, Level 1 (AFP) bao gồm 3 phần chính:

 • Lộ trình và phương pháp đạt được tự do tài chính
 • Lập kế hoạch tài chính cá nhân
 • Chiến lược và quản lý danh mục đầu tư

Tiêu chuẩn công nhận

Để đạt được vị trí AFP, người tham gia phải:

 • Tham gia và hoàn thành mô-đun thứ nhất “Wealth Intelligence”: Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư”
 • Đã hoàn thành chương trình Đại học/Cao đẳng trong hoặc ngoài nước
 • Hoàn thành bài kiểm tra năng lực về Chuẩn mực thực hành và đạo đức của Cố vấn tài chính (Trực tuyến, 30 câu hỏi trắc nghiệm)
 • Hoàn thành đơn gia nhập, đóng phí gia nhập và trả phí cho thành viên .

Các khoản phí

 • Phí kiểm tra: Miễn phí
 • Phí gia nhập: 550.000VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT)
 • Phí thành viên và niêm yết thông tin năm một: 1.100.000VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT)

Cấp độ 2: Associate Wealth Planner (AWP)

Chương trình Phân tích và lập kế hoạch đầu tư (Cấp độ 2 – AWP) là cấp độ nâng cao do Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisors – VWA) thiết lập và công nhận. AWP “Associate Wealth Planner” là thành viên dự bị cấp độ 2 của VWA. Chương trình còn có tên gọi tiếng Anh là Wealth Advance.

Wealth Advance, Cấp độ 2 (AWP) bao gồm 2 học phần:

1. Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư – MAI

MAI: Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư (Macroeconomics Analysis for Investment – MAI) là chương trình thuộc Cấp độ 2 (Level 2) theo chuẩn quốc tế về lập kế hoạch đầu tư để trở thành một Chuyên gia Quản lý gia sản Associate Wealth Planner (AWP).

MAI là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa lý thuyết kinh tế vĩ mô và phân tích định lượng các tác động ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến thị trường tài chính nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá thị trường tài chính hoặc một phân lớp tài sản đầu tư.

2. Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu CGBA

CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst – CGBA) là một trong hai chương trình chính thức theo chuẩn quốc tế của Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (CMA Australia).

CGBA là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh doanh chiến lược nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá một doanh nghiệp và một ngành kinh doanh.

Học viên sẽ tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư (Investment Planning) bao gồm hai vấn đề trọng tâm:

 • Phân tích kinh tế vĩ mô: Đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để có khả năng dự báo xu hướng tăng trưởng của các thị trường tài chính với các công cụ thống kê và phân tích dữ liệu toàn diện từ thực tế của nền kinh tế Việt Nam và thế giới, các ngành kinh tế.
 • Phân tích doanh nghiệp:  Phân tích toàn diện khi đánh giá một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và phân tích đa dạng ngành kinh doanh trong bối cảnh thị trường Việt Nam.

Để đạt được danh vị AWP, người tham gia cần:

 • Đã hoàn thành chương trình Đại học/Cao đẳng trong hoặc ngoài nước
 • Tham gia và hoàn thành Cấp độ 1 (AFP) bao gồm chương trình Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư
 • Tham gia và hoàn thành Cấp độ 21 (AWP) bao gồm 2 chương trình: MAI – Macroeconomics Analysis for Investment (Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư) và CGBA – Certified Global Business Analyst (Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu)
 • Hoàn thành đơn gia nhập, đóng phí gia nhập và phí thành viên

Ngoài ra, các AWP sẽ được được các chuyên gia của AFA Capital hỗ trợ:

 • Hợp tác cùng AFA Capital phát triển khách hàng lập kế hoạch tài chính và quản lý danh mục đầu tư.
 • Được các cố vấn tài chính của AFA Capital hỗ trợ 1 – 1 trong quá trình Lập kế hoạch và Quản lý danh mục đầu tư cho bản thân và khách hàng của AFP.
 • Được hỗ trợ đào tạo chuyên môn từ các cố vấn tài chính của AFA Capital và các định chế tài chính chuyên nghiệp: Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital, Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, Công ty Quản lý Quỹ PVCB Capital, …

Cấp độ 3: Certified Wealth Planner  (CWP)

Certified Wealth Planner ( CWP ) là thành viên chính thức (Full member) – Chuyên gia “Quản lý gia sản được chứng nhận – Certified Wealth Planner”. Đây là cấp độ cao nhất trong hệ thống chuẩn mực do VWA thiết lập và công nhận. Sau khi hoàn thành các học phần về quản lý gia sản, phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích doanh nghiệp trong 2 cấp độ trước đó, học viên sẽ được tiếp xúc với các học phần liên quan đến đầu tư bất động sản, thuế &bảo hiểm và quản lý danh mục đầu tư. Hiện nay, cấp độ này đang được hội đồng chuyên môn VWA nghiên cứu và sẽ sớm triển khai áp dụng tại Việt Nam.